KONTAKT

Ing. STANISLAV JULÍČEK - JUSTAV

Plačkov č.p. 1079

769 01 HOLEŠOV

Telefon: k zastižení
na 602 519 229

E-mail:
justav1@seznam.cz

IČ: 132 04 734

ČKAIT: 1300816

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Bankovní spojení: Raiffeisen banka

Číslo účtu: 6905541001/5500